CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Usmernenie MV SR - hlavný kontrolór a rokovací poriadok MZ (No replies)

AKE07
4 roky
AKE07 4 roky

Zaujímalo nás:

1. v akom rozsahu môže HK kontrolovať obchodné spoločnosti mesta

2. či môžu poslanci v rokovacom poriadku MZ obmedziť opätovné podávanie návrhov (analogicky ako v NR SR)

Usmernenie-MV-SR-kontrolórRP-MZ.doc