CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (No replies)

AKE07
3 mesiace
AKE07 3 mesiace

Prezident už tento zákon podpísal, čaká sa na publikáciu v Zbierke zákonov.

Oprávneným žiadateľom dotácie na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky bude aj obec, združenie obcí alebo samosprávny kraj.

Zákon nadobudne účinnosť od 1.7.2019, finálne znenie je tu

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=466655