CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zmeny v poplatoch za uloženie odpadu a príspevok na triedený zber BRO (No replies)

AKE07
4 týždne
AKE07 4 týždne

Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády č. 207/2021 Z. z., ktorým sa menia sadzby príjmov z poplatkov za uloženie odpadu ako aj náležitosti žiadosti obce o príspevok na triedený zber BRO

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/207/20210528