CENTRUM ZNALOSTÍ - OSTATNÉ

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zvýšenie platov od 1.7.2022 (No replies)

AKE07
2 týždne
AKE07 2 týždne

Nariadenie vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.7.2022

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/220/20220701

(pozn. - nevzťahuje sa na samosprávy, ktoré neodmeňujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.)