PREDSTAVUJEME
E-KOMUNAL KLUB

communication

"PREČO vznikol E - komunal klub"

Hľadali sme možnosť, ako efektívne komunikovať so svojimi kolegami v iných mestách. V našej praxi však poradenie sa s kolegom často znamená vycestovať do iného mesta, inej obce a málokto si v množstve každodenných povinností dokáže nájsť čas. Preto sme vďaka finančnej podpore Mesta Banská Bystrica vytvorili na tomto webe CENTRUM ZNALOSTÍ, kde sa môžeme poradiť s kolegami z druhého konca Slovenska.

Metodická podpora štátu k legislatíve ekonomiky vo verejnej správe je v porovnaní so súkromným sektorom chabá, mnohé paragrafy zapracujeme do praxe každý svojím spôsobom, ktorý najviac vyhovuje danej samospráve, politickej situácii a počtu zapojených organizácií. Svoje skúsenosti môžeme posúvať ďalej a spoločne o nich diskutovať.

"AKO to funguje"

Centrum znalostí je rozdelené do 6 kategórií

V kategóriách nájdete prehľadne zoradené témy, Vaše otázky a odpovede na ne.

Metodická podpora štátu k legislatíve ekonomiky vo verejnej správe je v porovnaní so súkromným sektorom chabá, mnohé paragrafy zapracujeme do praxe každý svojím spôsobom, ktorý najviac vyhovuje danej samospráve, politickej situácii a počtu zapojených organizácií. Svoje skúsenosti môžeme posúvať ďalej a spoločne o nich diskutovať.

"PREČO používať Centrum znalostí"

• Prehľadné členenie.

• Ľahká orientácia.

• Jednoduché vyhľadávanie kdekoľvek s prístupom na internet.

• Bezplatná výmena skúseností.

"POVEDZTE o nás aj vašim známym."

TS ADMIN4
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou aktívnou činnosťou pomáhajú k zvyšovaniu kvality tohto fóra, a svojimi nápadmi, aktivitou a príspevkami pomáhajú vytvárať túto komunitu.