CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Dotácia na kapitálové výdavky (3)

AKE35
4 roky
AKE35 4 roky

Môže mesto svojej 100% s.r.o. poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky? Jedná sa o nákup vozidiel a strojného vybavenia.

AKE35
4 roky
AKE35 4 roky

Ja v  samotnom poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky problém nevidím. Mám však problém s tým, že pomocou takto zakúpených mechanizmov vykonávajú technické služby pre mesto výkony, ktoré následne mestu fakturujú v cenách kde je zahrnutý zisk.