CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

FINANČNÉ VÝKAZY A PLNENIE ROZPOČTU (2)

AKE11
5 rokov
AKE11 5 rokov

Prosím Vás o inšpiráciu, akým spôsobom si sledujete plnenie rozpočtu za mesto (obec) s rozpočtovými organizáciami po zmene vo FIN1-12 od začiatku roka?

AKE11
5 rokov
AKE11 5 rokov

Dohodli ste si s RO nejaký spôsob predkladania informácií pri štvrťročnej uzávierke (prípadne na mesačnej báze)? Alebo sa Vám podarilo získať z FIN 1-12 všetky potrebné informácie jednoduchým spôsobom?

Pre nás je veľmi pracné dostať dokopy údaje za všetky naše RO v členení na rozpočtové a mimorozpočtové, aby sme si vedeli spraviť prehľad o čerpaní rozpočtu ako celku.

AKE95
5 rokov
AKE95 5 rokov

Dobrý deň my v Lučenci sledujeme čerpanie cez RISSAM kde sú údaje za všetky RO a dajú sa filtrovať zdroje a to či sú mimorozpočtové alebo nie. Mne sa to celkom osvedčilo len pri finančných operáciách sa to nedá lebo tam nie je typ zdroja.