CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Kódy zdrojov ZŠ (1)

Tím E - komunal
5 rokov
Tím E - komunal 5 rokov

ZŠ obdržala finančné prostriedky od NÚCEM na refundáciu mzdových výdavkov pre pedagogických pracovníkov. Na základe oznámenia NÚCEM má byť použitie FP zúčtované s kódom zdroja 11T1 /85% výdavkov/ a 11T2 /15% výdavkov/-jedná sa o finan.prostriedky získané z projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania.

Moja otázka znie: 

ZŠ poukázala finan.prostriedky cez svoj príjmový účet na účet zriaďovateľa s tým, že zriaďovateľ ich spätne poukázal na výdavkový účet ZŠ, z ktorého budú použité na vyššie špecifikovaný výdavok z kódom zdroja 11T1 a 11T2. S akým kódom zdroja je potrebné zúčtovať príjem týchto finan.prostriedkov na príjmovom účte ZŠ?

AKE11
5 rokov
AKE11 5 rokov

Príjem je potrebné zaúčtovať s rovnakým zdrojom ako použitie vo výdavkoch - zároveň Vám budú na konci roka sedieť zdroje v rozpočte. Teda 11T1, 11T2.