CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej (1)

AKE07
2 roky
AKE07 2 roky

Návrh novely nariadenia vlády je možné pripomienkovať do 7.11.:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/714

AKE07
2 roky
AKE07 2 roky

V takejto podobe to ide na vládu 13.12.:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27040