CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh novely zákona o dani z príjmov (No replies)

AKE07
2 roky
AKE07 2 roky

Do pripomienkového konania bol vypustený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Z návrhu je možné identifikovať negatívny vplyv na rozpočty obcí, čo predkladateľ v doložke vplyvov okomentoval tak, že "Úbytok príjmov obcí a vyšších územných celkov bude finančne krytý očakávaným zvýšeným výberom dane z príjmov fyzických osôb."

Návrh sa nachádza tu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-329

a je možné ho pripomienkovať do 17.5.2018.