CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

NKÚ a rozpočty samosprávnych krajov (No replies)

AKE07
7 mesiacov
AKE07 7 mesiacov

NKÚ vykonal kontrolu fungovania programových rozpočtov samosprávnych krajov a prevodov ich majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/96679-0-110.pdf