CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Podnikateľská činnosť obce v záverečnom účte (2)

AKE11
3 roky
AKE11 3 roky

Ak máte príjmy z podnikateľskej činnosti, ako ste s nimi naložili pri usporiadaní prebytku rozpočtu pri spracovaní záverečného účtu? Vyčlenili ste kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami podnikateľskej činnosti z prebytku?

AKE144
3 roky
AKE144 3 roky

Ahoj Marcelka, čo sa týka nás, podnikateľskú činnosť máme aktuálne mimorozpočtovú a mali sme ju mimorozpočtovú aj v roku 2019. Čiže rozdiel medzi príjmami a výdavkami sme nevyčleňovali z prebytku rozpočtu. V návrhu rozpočtu 2019 - 2020 plánujeme príjmy aj výdavky podnikateľskej činnosti priamo v rozpočte. v ZÚM 2018 ju tiež nebudeme vyčleňovať z prebytku rozpočtu. Máme stanovisko z Finančného riaditeľstva SR z minulého roka, v ktorom nám potvrdzujú, že príjmy a výdavky PC sa do 31.12.2018 nerozpočtujú, pričom s platnosťou od 1.1.2019 sa príjmy a výdavky z PČ obce budú rozpočtovať a sledovať na samostatnom účte.

ALE: Od 1.1.2018 rozpočtuje podnikateľskú činnosť iba naša príspevková organizácia. Máme prebytok príjmov a výdavkov ich PČ za rok 2019 vyňať z prebytku obce, aj keď sú na nás napojení iba príspevkom? rozdiel medzi PaV by si mali v nasledujúci rok napojiť cez PFO...