CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Pomoc samosprávam (1)

AKE07
11 mesiacov
AKE07 11 mesiacov

Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/pomoc-samospravam/