CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Predpoklad DPFO 2016 (1)

AKE04
6 rokov
AKE04 6 rokov

Informácia o predpokladanom vývoji DPFO podľa jednotlivých mesiacov od IFP