CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Rozdeľovanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve (No replies)

AKE07
4 roky
AKE07 4 roky

Do 22.9. je možné podať vyjadrenie k predbežnej informácii o návrhu nariadenia vlády, ktorým sa má zmeniť nariadenie č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/197