CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

SPOLUFINANCOVANIE A KÓDY ZDROJOV NA PRELOME ROKOV (No replies)

PRISPIEVATEL A
6 rokov
PRISPIEVATEL A 6 rokov

obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V minulom roku sme realizovali projekt cez PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK programové obdobie 2007-2013. Percento spolufinancovania bolo zmluvne dohodnuté na 85 % ERDF, 10 % ŠR a 5 % obec. Nakoľko nám nebolo nič preplatené v roku 2013, tak všetky prostriedky sme hradili z vlastných, KZ 41 na všetky výdavky týkajúce sa projektu. V tomto roku nám prišla v rámci "rýchlej" refundácie necelá polovica prostriedkov od PSK Prešov. Teraz som zaváhala, ako to vlastne celé v roku 2014 zaúčtovať, aký použiť kód zdroja. Má to byť klasicky cez položku 312001 ako transfer, na účet 357 a kód zdroja 37, následne preúčtovať nejaký bežný výdavok z kódom zdroja 37, aby som mala príjem aj výdaj? Alebo je správny úplne iný postup. Každá rada dobrá, vopred ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.