CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Úhrada výdavkov COVID-19 (No replies)

AKE07
1 mesiac
AKE07 1 mesiac

Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Možné pripomienkovať do 10.12.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-762

 Mestá a obce mohli požiadať okresné úrady o refundáciu nákladov do 31. júla 2021. V prípade, že to do tohto termínu nestihli, predpokladalo sa, že budú zaradené do ďalšej priebežnej úhrady výdavkov na záchranné práce počas trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie. Do novembra 2021 posielali okresné úrady verifikovaný materiál na SKR MVSR, kde potom prebiehala kontrola predložených žiadostí.

Po spracovaní veľkého množstva dokumentov a štatistických údajov konštatujeme, že z celkového počtu 2 927 subjektov miestnej samosprávy v SR o refundáciu nákladov požiadalo len 8 mestských častí Bratislavy, 21 mestských častí Košíc, 62 miest a 287 obcí v rámci územnej pôsobnosti 55 okresných úradov v súhrnnej výške 3 794 906,89 eur.