CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

záverčný účet (1)

AKE05
3 mesiace
AKE05 3 mesiace

Máte skúsenosti  pri spracovaní záverečného účtu s vylučovaním  fin. prostriedkov z prebytku : 

1. poplatok za rozvoj 

2.   rozdiel  medzi príjmami z poplatku za komunálny a výdavkami  na  jeho zber a likvidáciu

 keďže podľa príslušných zákonov  sú tieto prostriedky účelové

 ak sa  vylučujú,  tak podľa akého predpisu? lebo v zmysle 583/2004  Z.z. par. 16  tam nie sú zahrnuté, ale niektoré   obce vylučujú poplatok  za rozvoj  a na niektorých školeniach  bolo spomenuté , že je potrebné vylúčiť aj nevyčerpané prostriedky z poplatku za komunálne odpady. Nie je v samosprávach jednotný postup.