CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zmena rozpočtu (2)

AKE04
6 rokov
AKE04 6 rokov

Dobrý deň všetkým, preposielam odpoveď MFSR k otázke k zmene rozpočtu, ktorú sme riešili v Kežmarku.

Prikladám aj našu otázku:

„Mesto Kežmarok uskutočnilo zmenu rozpočtu, pričom súčasťou zmeny rozpočtu bol aj presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky (postup podľa § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“)). Presun bol schválený z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov (kapitálové výdavky boli znížené o rovnakú sumu ako boli zvýšené bežné výdavky, takže súčet celkových výdavkov ostal nezmenený). Zároveň aj po zmene rozpočtu ostala zachovaná podmienka § 10 ods. 7 zákona „Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový.“ Napriek zvýšeniu bežných výdavkov ostal bežný rozpočet prebytkový. Okrem toho zdrojom výdavkov boli vlastné zdroje mesta (kód zdroja 41).“

Príloha-34-Mesto-Kezmarok_§-14-_VEREJNE-11.pdf