CENTRUM ZNALOSTÍ - ROZPOČET

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2016 (1)

AKE10
4 roky
AKE10 4 roky

Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov za rok 2016