CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Dotácia na stravné pre odídencov (1)

AKE07
2 týždne
AKE07 2 týždne

Podľa nariadenia vlády č. 143/2022 Z. z. sa dotácia na podporu výchovy k stravovacám návykom dieťaťa môže poskytnúť aj odídencom:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/143/20220429