CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Krúžkovné (No replies)

AKE07
5 mesiacov
AKE07 5 mesiacov

Zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/232/20240101.html