CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh na zrušenie polročných prázdnin (1)

AKE07
4 týždne
AKE07 4 týždne

Do 25.4. je možné pripomienkovať návrh vyhlášky, ktorou sa majú zrušiť polročné prázdniny:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/205