CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n ... (3)

AKE10
1 mesiac
AKE10 1 mesiac

Návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - financovanie

AKE04
1 mesiac
AKE04 1 mesiac

Ďakujem za info, Beátka. Neformálne som už niečo pripomienkoval priamo u jednej predkladateľky návrhu. Ak by AKE SR dávalo nejaké oficiálne pripomienky, môžem vám ich poskytnúť (pokiaľ sa ich predkladatelia nerozhodnú dobrovoľne akceptovať, čo sa mi zdá ale málo pravdepodobné).

Miro Karpiš

AKE144
4 týždne
AKE144 4 týždne

Ahojte, ako ste sa postavili v návrhoch rozpočtoch s týmto návrhom zákona? už potenciálne dopady zapracovávate do svojich rozpočtov, alebo čakáte v akom znení to bude schválené??

Zuzana Detková