CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (No replies)

AKE07
8 mesiacov
AKE07 8 mesiacov

Schválený dnes vládou:

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28082