CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Novela nariadenia vlády o podrobnostiach rozpisu prostriedkov ŠR na školy (No replies)

AKE07
6 mesiacov
AKE07 6 mesiacov

V Z. z. vyšlo nariadenie vlády č. 402/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/402/20210101