CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Odídenci z Ukrajiny a zmena v zákone o pedagogických zamestancoch (3)

AKE07
2 mesiace
AKE07 2 mesiace

Zákonom č. 92/2022 Z. z. účinnosťou od 30.3.2022 došlo v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny aj k týmto zmenám v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch:

- počas mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov môže odídenec s priznaným štatútom dočasného útočiska (keďže je tým oprávnený u nás sa zamestnať) nahradiť ukrajinský odpis z registra trestov čestným vyhlásením (keďže reálne vzhľadom na situáciu na Ukrajine tototo nie je možné získať a naplniť tak zákonného požiadavky na pedagogického zamestnanca),

- ak sa uvedeným spôsobom nahradí odpis z RT čestným vyhlásením, je zamestnávateľ tiež povinný vyžadovať aj predloženie psychologického posudku pedagogickej spôsobilosti, nie staršieho ako 1 rok,

- ak sa čestné prehlásenie o bezúspešnosti preukáže ako nepravdivé, je to dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru,

- do dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie je pedagogický zamestnanec povinný preukázať bezúhonnosť štandardným zákonným spôsobom ako doteraz - ak to neurobí, jeho pracovný pomer sa skončí uplynutím dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.