CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Povinná školská dochádzka v materskej škole (No replies)

AKE07
4 mesiace
AKE07 4 mesiace

Do parlamentu prišiel poslanecký návrh zákona na zavedenie povinnej školskej dochádzke aj v jednom ročníku materskej školy - 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7312