CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Prezentácia ÚPSVaR k dotáciám od 01.01.2019 na školské stravovanie (No replies)

AKE07
3 mesiace
AKE07 3 mesiace

Zo stránky ZMOS: 

https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1123577