CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Vyhláška o materskej škole (No replies)

AKE07
3 týždne
AKE07 3 týždne

V Z. z. vyšla vyhláška ministerstva školstva č. 541/2021 o materskej škole - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/541/20220101

Účinné od 1.1.2022.