CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Vyhláška o základnej škole (No replies)

AKE07
5 mesiacov
AKE07 5 mesiacov

Ministerstvo školstva vydalo novú vyhlášku č. 223/2022 Z. z. o základnej, účinnú od 1.7.2022 škole https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/223/20220701