CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (No replies)

AKE07
3 mesiace
AKE07 3 mesiace

Poslanecký návrh na zavedenie zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole možno pripomienkovať do 12.6.:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-440