CENTRUM ZNALOSTÍ - ŠKOLSTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Zmena vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole (No replies)

AKE07
3 týždne
AKE07 3 týždne

Dnes vyšla v Z. z. vVyhláška č. 525/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/525/20220101

Zmeny sú účinné od 1.1.2022