CENTRUM ZNALOSTÍ - ÚČTOVNÍCTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Ing. Urbanová - materiály z AKE SR 11/2017 (1)

AKE10
4 roky
AKE10 4 roky

Materiály z AKE SR 11/2017 od Ing. Urbanovej - 583/2004, 523/2004, ROPO, Vzor Príkazného listu pre RO