CENTRUM ZNALOSTÍ - ÚČTOVNÍCTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii (3)

AKE07
7 mesiacov
AKE07 7 mesiacov

Pozor na návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii, podľa ktorého budú fungovať aj verejní obstarávatelia a budú musieť prijímať zaručené elektronické faktúry:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-19