CENTRUM ZNALOSTÍ - ÚČTOVNÍCTVO

Len prihlásený užívateľ sa môže zapojiť do diskusie! CHCEM SA PRIHLÁSIŤ!

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 (No replies)

AKE07
1 rok
AKE07 1 rok

Pomerne obsiahla novela zákona o účtovníctve (novela č. 456/2021 Z. z.), účinná od 1.1.2022:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/456/20220101

Dôvodová správa tu:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=499290