ZMOS pripravuje workshop v oblasti lokálnej hospodárskej politiky

zmosmall

ZMOS pripravuje jedinečný workshop, ktorý bude zameraný na potrebu aktívnych opatrení na rozvoj lokálnej hospodárskej politiky. Okrem prednášok zo strany odborníkov bude jeho súčasťou spoločné formulovanie záverov, dôležitých na presadzovanie ďalších opatrení pre ekonomickú činnosť miest a obcí.

Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. venovalo formulovaniu lokálnej hospodárskej politiky. V centre pozornosti boli nástroje na podporu miestnej ekonomiky, zvyšovanie efektivity verejnoprospešných činností, súčasné možnosti upravené v zákone o verejnom obstarávaní aj črtajúce sa nové príležitosti.

Cieľom pripravovaného workshopu je predstavenie nástrojov na podporu samospráv pre ekonomický rozvoj územia, a aktuálnych legislatívnych možností zákona o verejnom obstarávaní podporujúcich kooperáciu samospráv. Je určený pre odbornú verejnosť z oblasti zástupcov štátu, zamestnávateľov, zamestnancov a samospráv.

Podujatie sa uskutoční v pondelok 11. decembra 2017 v priestoroch hotela KLAR v Liptovskom Mikuláši, pričom ambíciou organizátora je na základe spracovaných faktov a návodov k medziobecnej spolupráci vytvoriť diskusiu, ktorej závery budú pokračovaním snahy o podporu a rozvoj lokálnej hospodárskej politiky.